PA1EL.nl

Amateur radio antenne type yagi 3 elementen berekenen van director reflector en radiator

Berekening 3-element Yagi Antenne

  Voer de gewenste frequencie in.
  Klik op berekenen.
  Het is raadzaam 2 berekeningen te doen, een op de laagste frequencie en een op de hoogste. Daarna het gemiddelde nemen van de twee berekeningen.
  De Director is het korste element.
  De Radiator is het midden element waarop het signaal aangesloten wordt.
  De Reflector is het langste element.
  De richting gaat van de Reflector naar de Director

  In te vullen Data
  Decimaal punt ipv komma
  Gewenste Frequencie Mhz

  Berekende Resultaten
  Lengte Director element
  Lengte Radiator element
  Lengte Reflektor element
  Afstand tussen elementen
  Totale lengte van de antenne +/-