PA1EL.nlHet radiozendamateurisme
Het radiozendamateurisme is een bijzondere en diverse hobby.
Met radioapparatuur kunt u alleen of in verenigingsverband contacten leggen met radiozendamateurs in Nederland en over de hele wereld.
Veel radiozendamateurs hebben op die manier een uitgebreide vriendenkring opgebouwd.

Als radiozendamateur kunt u zich richten op tal van toepassingen.
Een kleine selectie:

Telefonie
Dit is de meest gebruikte toepassing. Via een microfoon stuurt u spraak de ether in.

Morsetelegrafie
Dit is de oudste techniek om signalen via de ether over te brengen. Het is nog steeds de favoriete toepassing bij moeilijke verbindingen en lange-afstands verbindingen.

Packetradio
Dit is een digitaal radionetwerk waarbij de radiohobby wordt gekoppeld aan de computerhobby.
Via een netwerk van digitale herhaalstations ('nodes') kunnen met kleine amateurzenders over grote afstanden berichten worden uitgewisseld.

Radio Telex
Dit is een veel gebruikte techniek voor het uitzenden van radiobulletins.
Vroeger werden hiervoor vooral telexmachines gebruikt, maar steeds meer radiozendamateurs stappen over op de personal computer.

Vossenjagen
Dit is een radiopeilwedstrijd, waarbij 1 of meer verborgen zenders opgespoord moeten worden.

Amateurtelevisie
Radiozendamateurs kunnen via diverse televisietechnieken beelden over de hobby uitzenden.

Amateursatellieten
Verbindingen worden gelegd via door radiozendamateurs ontworpen en gebouwde satellieten. Deze satellieten zijn al enige jaren in omloop.

Meteoorscattering
Verbindingen worden gemaakt door gebruik te maken van de sporen die meteoren achterlaten bij hun verbranding in de atmosfeer.

Maanreflectie
Hierbij wordt een verbinding tot stand gebracht door radiosignalen te laten weerkaatsen tegen het oppervlak van de maan.